Daedalus Audio, Zesto Audio, Wywires, Modwright Instruments, VPI: Newport 2015

The Daedalus Audio, Zesto Audio, Wywires, Modwright Instruments, VPI room at Newport 2015. 13 photos.

 

IMG_5364_1 IMG_5365 IMG_5366 IMG_5368 IMG_5369 IMG_5370 IMG_5371 IMG_5372 IMG_5373 IMG_5374 IMG_5375 IMG_5376

IMG_5377